Stredná odborná škola pedagogická Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Zoznam učitežov

z

Mgr. Bacharová Nadežda

Rímskokatolícke náboženstvo

nadezda.bacharova (at) pasapo (bodka) sk

Mgr. Belejová Alena

Anglický jazyk a literatúra
Hudobná výchova

alena.belejova (at) pasapo (bodka) sk

PaedDr. Bidovská Daniela

Hudobná výchova
Ruský jazyk a literatúra

daniela.bidovska (at) pasapo (bodka) sk

Mgr. Bučková Tamara

Slovenský jazyk a literatúra
Výtvarná výchova

tamara.buckova (at) pasapo (bodka) sk

Mgr. Čapistráková Miroslava

Slovenský jazyk a literatúra
Estetika

miroslava.capistrakova (at) pasapo (bodka) sk

Mgr. Čičvara Marián

Telesná výchova
Občianska náuka

marian.cicvara (at) pasapo (bodka) sk

Mgr. Dancáková Katarína

Anglický jazyk a literatúra
Biológia

katarína.dancáková (at) pasapo (bodka) sk

Mgr. Dlugošová Zuzana

Psychológia
Pedagogika

(rodičovská dovolenka)

 

Mgr. Doliňáková Miroslava

Geografia
Hudobná výchova

miroslava.doliénakova (at) pasapo (bodka) sk

Mgr. Duleba Bohdan

Hudobná výchova
Matematika

bohdan.duleba (at) pasapo (bodka) sk

PaedDr. Eštočáková Jana

Telesná výchova
Ruský jazyk a literatúra

jana.estocakova (at) pasapo (bodka) sk

Mgr. Fričová Karina

Výtvarná výchova
Geografia

karina.fricova (at) pasapo (bodka) sk

Mgr. Hanušinová Anna

Pedagogika
Slovenský jazyk a literatúra

(rodičovská dovolenka)

 

PaedDr. Hartmannová Bibiána

Telesná výchova
Občianska náuka

bibiana.hartmannova (at) pasapo (bodka) sk

PhDr. Hugecová Magdaléna

Sociálna práca

(rodičovská dovolenka)

magdalena.hugecova (at) pasapo (bodka) sk

PhDr. Kleinová Brigita

Anglický jazyk a literatúra
Slovenský jazyk a literatúra

brigita.kleinova (at) pasapo (bodka) sk

Mgr. Klimková Jarmila

Slovenský jazyk a literatúra
Dejepis

jarmila.klimkova (at) pasapo (bodka) sk

Mgr. Kolpáková Zuzana

Pedagogika
Hudobná výchova
Matematika
Výchovné poradenstvo

zuzana.kolpakova (at) pasapo (bodka) sk

Mgr. Košík Matej

Biológia
Geografia

matej.kosik (at) pasapo (bodka) sk

Mgr. Krzáková Silvia

Nemecký jazyk a literatúra
Anglický jazyk a literatúra

silvia.krzakova (at) pasapo (bodka) sk

PaedDr. Macková Jana

Slovenský jazyk a literatúra
Hudobná výchova

jana.mackova (at) pasapo (bodka) sk

Mgr. Macková Ožga

Tvorivá dramatika
Slovenský jazyk a literatúra

Dejepis

olga.mackova (at) pasapo (bodka) sk

Mgr. Maníková Jana

Hudobná výchova
Pedagogika

(rodičovská dovolenka)

 

Mgr. Markovičová Jaroslava

Slovenský jazyk a literatúra
Psychológia

jaroslava.markovicova (at) pasapo (bodka) sk

Mgr. Matúsová Lucia

Biológia
Anglický jazyk a literatúra

lucia.matusova (at) pasapo (bodka) sk

Mgr. Matysová Denisa

Hudobná výchova
Pedagogika
Špeciálna pedagogika

denisa.matysova (at) pasapo (bodka) sk

PhDr. Miklošová Helena

Pedagogika
Etická výchova
Ruský jazyk a literatúra

helena.miklosova (at) pasapo (bodka) sk

Mgr. Moroščák Jozef, PhD.

Telesná výchova

jozef.moroscak (at) pasapo (bodka) sk

PaedDr. Onderišinová Petronela

Anglický jazyk a literatúra
Hudobná výchova

petronela.onderisinova (at) pasapo (bodka) sk

Mgr. Palenčárová Andrea

Sociálna práca

(materská dovolenka)

andrea.palencarova (at) pasapo (bodka) sk

Mgr. Pažová Jana

Výtvarná výchova

jana.palova (at) pasapo (bodka) sk

Mgr. Pásztorová Katarína

Slovenský jazyk a literatúra
Dejepis

katarina.pasztorova (at) pasapo (bodka) sk

Mgr. Petričko Patrik

Anglický jazyk
Pedagogika

patrik.petricko (at) pasapo (bodka) sk

Mgr. Petrová Hana

Matematika
Informatika

hana.petrova (at) pasapo (bodka) sk

Mgr. Plavčanová Eva

Nemecký jazyk a literatúra
Ruský jazyk a literatúra
Telesná výchova

eva.plavcanova (at) pasapo (bodka) sk

Mgr. Poráčová Andrea

Matematika
Informatika

andrea.poracova (at) pasapo (bodka) sk

Mgr. Rusnáčková Mária

Slovenský jazyk a literatúra
Gréckokatolícke náboženstvo

maria.rusnackova (at) pasapo (bodka) sk

PaedDr. Šašala Radovan, PhD.

Hudobná výchova
Pedagogika
Špeciálna pedagogika

radovan.sasala (at) pasapo (bodka) sk

PhDr. Škvarková Antónia

Pedagogika

antonia.skvarkova (at) pasapo (bodka) sk

Mgr. TomᚠIgor

Hudobná výchova
Ruský jazyk
a literatúra

igor.tomas (at) pasapo (bodka) sk

Mgr. Turčoková Lucia

Estetika
Tvorivá dramatika

(rodičovská dovolenka)

 

PhDr. Vavreková Ožga

Psychológia
Ruský jazyk a literatúra

olga.vavrekova (at) pasapo (bodka) sk

riaditel (at) pasapo (bodka) sk

PaedDr. Zlatohlavá Denisa

Anglický jazyk a literatúra
Hudobná výchova

(rodičovská dovolenka)

 

ostatná aktualizácia: 24. 08. 2018

Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Aktuality | Dokumenty | Zásady ochrany osobných údajov | Vožné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učitežstvo pre materské školy a vychovávatežstvo | 7661 M sociálno-výchovný pracovník | 7518 Q špeciálna pedagogika | 7691 N majster odbornej výchovy | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Záujmové krúžky | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Program ALF | Mapa stránky


Zpä na obsah | Zpä na hlavné menu