Stredná odborná škola pedagogická Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Zmluvy 2013

Zmluvy, faktúry


SpäťZverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

z

Číslo
zmluvy

Zmluvná strana / IČO

Názov zmluvy

Hodnota
zmluvy v €

Zverejnenie zmluvy

 

RegionPRESS s.r.o.
Študentská 2, Trnava
IČO: 36252417

Zmluva o inzercii (pdf)

181,20

10.01.2013

 

OLLE s.r.o.
Levočská 2, Prešov
IČO: 36713996

Zmluva o inzercii (pdf)

120,00 €

14.01.2013

 

ENERGOBYT, s.r.o. Humenné
Lipova 1, Humenné
IČO: 31680321

Zmluva o dielo č. 1/2013 - Rekonštrukcia kotolne (pdf)

126 600,00 €

06.02.2013

 

RAFSTAV, s.r.o.
Štefan Rafajlovič
Bzenov 119
IČO: 46498729

Zmluva č. 2/2013 - O činnosti stavebného a technického dozoru a stavbyvedúceho (pdf)

400,00 €

04.02.2013

 

L-CORP, s.r.o.
Čordáková 12, Košice
IČO: 45291012

Zmluva o dielo č. 3/2013 - Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok

1,00
bez DPH

06.02.2013

 

MEDIATEL, s.r.o.
Miletičova 21, Bratislava
IČO: 35859415

Zmluva o uverejnení inzercie (pdf)

300,00

04.03.2013

 

Slovak Telekom, a.s.
Karadžičová 10, Bratislava
IČO:35763469

Zmluva o poskytovaní verejných služieb (pdf)

Zmena Zmluvy o poskytovaní verejných služieb (pdf)

--

18.04.2013

 

Slovak Telekom, a.s.
Karadžičová 10, Bratislava
IČO:35763469

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb_2013/A (pdf)

--

18.04.2013

 

Slovak Telekom, a.s.
Karadžičová 10, Bratislava
IČO:35763469

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb_2013/A (pdf)

--

18.04.2013

 

Slovak Telekom, a.s.
Karadžičová 10, Bratislava
IČO:35763469

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb_2013/A (pdf)

--

18.04.2013

 

Slovak Telekom, a.s.
Karadžičová 10, Bratislava
IČO:35763469

Zmluva o poskytovaní verejných služieb (pdf)

--

18.04.2013

 

Slovak Telekom, a.s.
Karadžičová 10, Bratislava
IČO:35763469

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (pdf)

--

18.04.2013

 

Metodicko-pedagogicé centrum
Ševčenkova 11, Bratislava
IČO: 164348

Zmluva č. 2013_PKR_PO_PO_035 o nájme nebytových priestorov uzavretá v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. (o nájme a podnájme nebytových priestorov) v znení neskorších predpisov a v zmysle Občianskeho zákonníka (pdf)

--

15.05.2013

 

Materské školy

Zmluva o vykonaní odbornej praxe - 3. ročník (pdf)

zoznam materských škôl (pdf)

--

17.05.2013

 

Materské školy

Zmluva o vykonaní odbornej praxe - 1. ročník (pdf)

zoznam materských škôl (pdf)

--

24.05.2013

 

Základné školy

Zmluva o vykonaní odbornej praxe - 2. ročník (pdf)

zoznam základných škôl (pdf)

--

24.05.2013

 

Zuzana Chomová - POHLADENIE
Trieda SNP 407/61, Košice Západ
IČO: 37714392

Zmluva o prenájme nebytových priestorov (pdf)

--

19.06.2013

 

Pavol Šarišský
Magurská 7, Prešov

Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme služobného bytu (pdf)

--

20.06.2013

 

STAV-KOMPT s.r.o.
Šebastovská 4, Prešov
IČO: 44800274

Darovacia zmluva (pdf)

--

21.06.2013

 

EMtest-SK, s.r.o.
Jašíkova 2, Bratislava
IČO: 35741236

Dohoda o ukončení Zmluvy o spolupráci (pdf)

--

27.06.2013

 

EMtest-SK, s.r.o.
Jašíkova 2, Bratislava
IČO: 35741236

Zmluva o spolupráci (pdf)

--

28.06.2013

 

Súkromná školská jedáleň
Volgogradská 3, Prešov
IČO: 42228760

Zmluva o dielo - výroba jedál a ich vydanie na určené miesto v objekte školskej jedálne pri Gymnáziu na Konštantínovej ul. (pdf)

--

30.08.2013

 

Súkromný školský internát
Sabinovská 2, Prešov
IČO: 00520331

Kúpna zmluva - dodávanie stravy pre zamestnancov PaSA Prešov (pdf)

--

02.09.2013

 

COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo
Konštantínova 3, Prešov
IČO: 00169111

Zmluva o dodávkach a odbere tovaru uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení noviel (pdf)

--

12.09.2013

 

Materská škola
Čergovská 14, Prešov
IČO: 42085489

Zmluva o vykonaní priebežnej praxe žiakov PaSA (pdf)

--

18.09.2013

 

Materská škola
Sabinovská 22/A, Prešov
IČO: 42085519

Zmluva o vykonaní priebežnej praxe žiakov PaSA (pdf)

--

18.09.2013

 

Základná škola
Sibírska 42, Prešov
IČO: 37877224

Zmluva o vykonaní priebežnej praxe žiakov PaSA (pdf)

--

18.09.2013

 

Občianske združenie Barlička
Prostejovská 38, Prešov
IČO: 37786211

Zmluva o vykonaní priebežnej praxe žiakov PaSA (pdf)

--

19.09.2013

 

Štátny inštitút odborného vzdelávania
Bellova 54/a, Bratislava
IČO: 17314852

Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu "Rozvoj stredného odborného vzdelávania" (pdf)

--

11.11.2013

 

Peter Uhlár
Zlatá Baňa 5, okr. Prešov

Darovacia zmluva (pdf)

--

17.12.2013

Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Aktuality | Dokumenty | Zásady ochrany osobných údajov | Voľné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo | 7661 M sociálno-výchovný pracovník | 7518 Q špeciálna pedagogika | 7691 N majster odbornej výchovy | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Záujmové krúžky | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Program ALF | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu