Stredná odborná škola pedagogická Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Zmluvy 2012

Zmluvy, faktúry


SpäťZverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

z

Číslo
zmluvy

Zmluvná strana / IČO

Názov zmluvy

Hodnota
zmluvy v €

Zverejnenie zmluvy

 

Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o.
Tuhovská 1, Bratislava
IČO: 31340628

Dohoda zmluvných strán o Podpore predaja pri dodávkach nealkoholických nápojov (pdf)

--

24.01.2012

 

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojovského rad 4, Bratislava
IČO: 00 151 700
QBE Insurance Limited
Štúrova 27, Košice
IČO: 36855472

Poistná zmluva č. 411 013 666
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
(pdf)

60,56 € / rok

30.01.2012

 

MEDIATEL, spol. s.r.o.
Prešovská 38/B, Bratislava
IČO: 35859415

Zmluva o uverejnení inzercie (pdf)

300,00 €

07.03.2012

 

Advokátska kancelária Illeš, Šimčák, Bröstl, s.r.o.
Kováčska 6, Košice
IČO: 36861472

Zmluva o poskytovaní právnych služieb v súvislosti so súdnym konaním 19Co/34/2012 (pdf)

--

09.03.2012

 

STAV-KOMPT, s.r.o.
Šebastovská 4, Prešov - Nižná Šebastová
IČO: 44800274

Zmluva o dielo - zhotovenie stavebných prác na stavbe Schodolez a riešenie bezbariérovosti objektu školy a vstupu do objektu (pdf)

19 619,56 €

10.05.2012

 

Ing. Vladimír Kačmár - firma MC 44,
Marka Čulena 44, Prešov
IČO: 37053817

Mandátna zmluva na inžiniersku činnosť pre stavbu Schodolez a riešenie bezbariérovosti objektu školy (pdf)

345,00 €

11.05.2012

 

LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
IČO: 31396674

Komisionárska zmluva - stravné počas letných prázdnin (pdf)

--

10.07.2012

 

Ústav informácií a prognóz školstva
Staré grunty 52, Bratislava IV
IČO: 039691

Dodatok č. 2 k zmluve o vyplácaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl (pdf)

--

22.08.2012

 

František Horváth - FERY
Župčany 320, Prešov
IČO: 34507396

Zmluva o dielo - zhotovenie stavebných prác na stavbe Oprava miestnosti č. 46 (pdf)

1 086,70 €

27.08.2012

 

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
IČO: 35815256

Zmluva o dodávke plynu (pdf)

--

28.08.2012

 

Súkromná školská jedáleň
Volgogradská 3, Prešov
IČO: 42228760

Zmluva o dielo - výroba jedál a ich vydanie na určené miesto v objekte školskej jedálne pri Gymnáziu na Konštantínovej ul. (pdf)

--

31.08.2012

 

Súkromný školský internát
Sabinovská 2, Prešov
IČO: 00520331

Kúpna zmluva - dodávanie stravy pre zamestnancov PaSA Prešov (pdf)

--

03.09.2012

 

Metodicko-pedagogické centrum
Ševčenkova 11, Bratislava
IČO: 00164348

Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 2012_PKR_GR_3907

--

10.09.2012

 

RAFSTAV, s.r.o.
Bzenov 119, Prešov
IČO: 46498729

Zmluva o výkone verejného obstarávania - rekonštrukcia kotolne (pdf)

--

02.11.2012

 

Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru 2, Prešov
IČO: 37870475

Zmluva o zverejnení ďalšieho majetku Prešovského samosprávneho kraja do správy (pdf)

--

15.11.2012

 

Marián Beliš
Volgogradská 4787/18, Prešov
IČO: 44286864

Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov č. 3/2009 (pdf)

--

07.12.2012

 

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
IČO: 35815256

Rámcová zmluva - dodávka plynu (pdf)

--

18.12.2012

 

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojovského rad 4, Bratislava
IČO: 00 151 700
QBE Insurance Limited
Štúrova 27, Košice
IČO: 36855472

Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 411 013 666
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
(pdf)

73,36

28.12.2012

 

Agentúra regionálneho rozvoja PSK
Prostějovská 117/A, Prešov
IČO: 37885341

Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 07/06-is/š (pdf)

--

31.12.2012

Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Aktuality | Dokumenty | Zásady ochrany osobných údajov | Voľné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo | 7661 M sociálno-výchovný pracovník | 7518 Q špeciálna pedagogika | 7691 N majster odbornej výchovy | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Záujmové krúžky | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Program ALF | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu