Stredná odborná škola pedagogická Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Zmluvy 2011

Zmluvy, faktúry


SpäťZverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

z

Číslo
zmluvy

Zmluvná strana / IČO

Názov zmluvy

Hodnota zmluvy v €

Zverejnenie zmluvy

 

STAV-KOMPT, s.r.o.
Šebastovská 4, Prešov - Nižná Šebastová
IČO: 44 800 274

Zmluva o dielo - zhotovenie stavebných prác na stavbe Havarijný stav kanalizácie na I. a II. stúpačke v budove školy (pdf)

38.702,29 €

30.03.2011

 

JUDr. Daniela Špačková advokátka
Jarková 2, Prešov
IČO: 42 090 962

Dohoda o poskytovaní právnych služieb (pdf)

v zmysle zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 10.09.2010

02.04.2011

31/2011

KOMENSKY, s.r.o.
Park mládeže 1, Košice
IČO: 43 908 977

Zmluva o poskytovaní služieb virtuálnej knižnice (pdf)

16,56 € / mesiac

16.05.2011

 

STAV-KOMPT, s.r.o.
Šebastovská 4, Prešov - Nižná Šebastová
IČO: 44 800 274

Zmluva o dielo - zhotovenie stavebných prác na stavbe Oprava havarijného stavu kanalizačného potrubia (pdf)

23.483,02 €

21.07.2011

 

STAV-KOMPT, s.r.o.
Šebastovská 4, Prešov - Nižná Šebastová
IČO: 44 800 274

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 21.07.2011 (pdf)

--

01.08.2011

18/2010

Súkromná školská jedáleň, n.o.
Volgogradská 3, Prešov

Zmluva o dielo - výroba jedál a ich vydanie na určené miesto v objekte školskej jedálne pri GK2 (pdf)

--

31.08.2011

15/2010

Súkromný školský internát
Sabinovská 2, Prešov
IČO: 00 520 331

Kúpna zmluva - dodávka stavy pre zamestnancov PaSA (pdf)

v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách

05.09.2011

 

STAV-KOMPT, s.r.o.
Šebastovská 4, Prešov - Nižná Šebastová
IČO: 44 800 274

Zmluva o dielo - zhotovenie stavebných prác na stavbe Oprava izby v domčeku (pdf)

9.000,82

03.10.2011

 

Stredná umelecká škola
Vodárenská 3, Prešov
IČO: 17 078 466

Zmluva o prevode správy majetku Prešovského samosprávneho kraja (pdf)

v zmysle zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov

12.10.2011

 

Michal Dzúrik
Švábska 45, Prešov
IČO: 41 067 193

Darovacia zmluva - darovanie dvojdverovej uzamykateľnej skrinky a sklápacieho pulta (pdf)

158,00 €

17.10.2011

 

Metodicko-pedagogické centrum Ševčenkova 11, Bratislava
IČO: 00 164 348

Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 2011_PKR_GR_BZ_234 (pdf)

--

10.11.2011

 

Rastislav Muchanič - RMplus
Československej armády 16/A, Košice
IČO: 40 056 511

Zmluva o dielo č. 11/2011 - zhotovenie vstavaných skríň (pdf)

3 881,20 €

01.12.2011

 

Rastislav Muchanič - RMplus
Československej armády 16/A, Košice
IČO: 40 056 511

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 11/2011 zo dňa 01.12.2011 (pdf)

210,00 €

09.12.2011

 

PORYSTAV, s.r.o.
Kapt. Nálepku 6, Prešov
IČO: 36 710 725

Zmluva o dielo č. 12/2011 - zhotovenie stavebných úprav chodby v suteréne - Oprava a maľovanie stien v suteréne (pdf)

3 577,68 €

12.12.2011

36/2011

Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
IČO: 35 763 469

Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci - Zmluva o poskytovaní služieb mobilného operátora (pdf)

--

19.12.2011

 

Nadácia otvorenej spoločnosti Open Society Foundation
Baštová 5, Bratislava

Zmluva o poskytnutí grantu č. G/104/11/63100
Štipendijný program pre rómskych študentov stredných škôl
(pdf)

--

21.12.2011

Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Aktuality | Dokumenty | Zásady ochrany osobných údajov | Voľné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo | 7661 M sociálno-výchovný pracovník | 7518 Q špeciálna pedagogika | 7691 N majster odbornej výchovy | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Záujmové krúžky | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Program ALF | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu