Stredná odborná škola pedagogická Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Školský rok 2018/2019

Úspechy žiakov


Úspechy našich žiakov v školskom roku 2018/2019 na rôznych súťažiach a prehliadkach:


Október 2018

Súťaž Moderátorov - regionálna súťaž
Dňa 18. 10. 2018 nás na regionálnej súťaži Moderátorov úspešne reprezentovala L. Želonková (IV.A). Obsadila 2., postupové miesto. Blahoželáme a držíme prsty na krajskom kole.

diplomVoce Magna 2018
Spevácky zbor Gaudeamus sa v piatok 12.10. zúčastnil medzinárodnej súťaže Voce Magna v Žiline, kde si vyspieval bronzové pásmo. Dievčatám blahoželáme!

fotogalériaSeptember 2018

ZpS Náruč - deň otvorených dverí
V
Zariadení pre seniorov Náruč v Prešove sa v stredu 03. 10. 2018 uskutočnil Deň otvorených dverí. Na tejto príjemnej akcii vystúpil SZ Gaudeamus, ktorý svojím spevom spríjemnil a obohatil kultúrne podujatie a priniesol radosť všetkým prítomným. Speváčkam ďakujeme.

fotogaléria


Zbierka "Biela pastelka"
Žiaci našej školy sa aj tohto roku zapojili do celoslovenskej verejnej zbierky "Biela pastelka". Výnos verejnej zbierky je určený na pomoc tým, ktorí stratili zrak a snažia sa s touto ťažkou situáciou vyrovnať. Žiaci našej školy aktívne oslovovali darcov na našej škole aj v uliciach. Podarilo sa im vyzbierať sumu 353,21€. Ďakujeme našim dobrovoľníkom.

fotogalériaDeň plný aktivít pre deti s autizmom
Vo štvrtok 20. 09. 2018 sa trieda IV.B zúčastnila na podujatí Deň plný aktivít, ktoré organizovala Súkromná spojená škola pre deti s autizmom na Vodárenskej ulici v Prešove. Na podujatí boli rôzne aktivity pre deti, napríklad beh cez prekážky, maľovanie na tvár, výtvarné aktivity, skupinová hudobná aktivita s prvkami muzikoterapie, skákací hrad, deti si mohli zatancovať a žiačky IV.B s nimi. Deti boli veselé, hrali sa, šantili, vytvorili mnoho krásnych výkresov aj napriek svojmu handicapu. S pomocou žiačok zo IV.B všetko hravo zvládli a mali z toho obrovskú radosť (rovnako aj naše žiačky). Bolo to veľmi radostné, veselé dopoludnie a vidieť takéto deti súsmevom na tvári je to najkrajšie, čo sa mohlo budúcim učiteľkám naskytnúť. Tento deň bol plný ďalších nových skúseností, nových zážitkov, vzťahov, radostí.
Vďaka patrí Súkromnej spojenej škole za pozvanie spolupracovať a našej škole, za možnosť stráviť obohacujúce dopoludnie s deťmi.

Jarombeková Denisa, IV.BKOŽaZ (3. ročník)
Dňa 12. 09. - 14. 09. 2018 sa v Športovo-relaxačnom stredisku Porač PARK v Poráčskej doline uskutočnil KOŽaZ. Zúčastnili sa ho žiaci tretieho ročníka, ktorí si pod vedením učiteľov telesnej výchovy rozširovali a a overovali vedomosti, zručnosti a návyky z učiva ochrany života a zdravia a preverili si tiež svoju fyzickú zdatnosť.

fotogaléria


Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Aktuality | Dokumenty | Zásady ochrany osobných údajov | Voľné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo | 7661 M sociálno-výchovný pracovník | 7518 Q špeciálna pedagogika | 7691 N majster odbornej výchovy | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Záujmové krúžky | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Program ALF | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu