Pedagogická a sociálna akadémia Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Školský rok 2017/2018

Úspechy žiakov


Úspechy našich žiakov v školskom roku 2017/2018 na rôznych súťažiach a prehliadkach:


Január 2018


Okresné kolo vo volejbale
V stredu 31. 01. 2018 sa naše volejbalistky zúčastnili okresného kola, na ktorom obsadili v skupine D 2. miesto.

fotogaléria


Medziročníkový volejbalový turnaj

V utorok 30. 01. 2018 sa uskutočnil medziročníkový volejbalový turnaj.
1. miesto - IV. ročník
2. miesto - III. ročník
3. miesto - I. ročník
4. miesto - II. ročník

fotogalériaExkurzia v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove

Dňa 16.01.2018 sa žiačky 3. a 4. ročníka zúčastnili exkurzie v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove, na oddelení Dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry. V úvode sa oboznámili s priestormi knižnice, so systémom výpožičky kníh a následne sa presunuli do priestorov dokumentačného centra. V prezentačnej miestnosti centra boli žiačky informované o tom, ako prebieha jeho činnosť, ako sú spracovávané a prezentované výstupy a prezreli si aktuálne umelecké zbierky. Počas prednášky na tému „Umenie“ žiačky aktívne diskutovali, vyvodzovali zodpovedné postoje k súčasnej kultúrnej ponuke a k médiám.

„Prednáška na tému „Umenie, druhy umenia“ ma veľmi zaujala. Dozvedela som sa o viacerých druhoch umenia a taktiež videla, ako ho vnímajú iní ľudia. Prekvapilo ma to, ako vedia ľudia vyjadriť svoj pocit rôznym spôsobom, či už maľbou, drevorezbou, či spevom alebo tancom. Každý ho vníma inak, a tým je také nezvyčajné a zaujímavé. Bola to pre mňa zaujímavá skúsenosť vidieť hlbšie do duše iných ľudí, skrz umenie.“ (žiačka 3.B)

fotogalériaVianoce s úsmevom 2017
Naša škola dostala ďakovný list za zapojenie sa do celoslovenskej zbierky "
Vianoce s úsmevom 2017".

ďakovný listKampaň boja proti AIDS
MŠVVaŠ SR, OÚ odbor školstva v Žiline, Kancelária WHO SK a Gymnázium sv. Františka v Žiline udelili našej škole diplom za účasť v jedenástom ročníku kampane Červené stužky.

diplomDecember 2017


Vystúpenie pre učiteľov a žiakov
Vo štvrtok ráno, 21.12. 2017 vo vestibule školy, vítali učiteľov a žiakov svojim spevom žiaci III.A, III. B a III.C, ktorí majú voliteľný predmet zborový spev. Koledami a vianočnými piesňami spríjemnili všetkým príchod do škloly a postarali sa o príjemnú predvianočnú atmosféru.

fotogaléria
Vianočná zbierka UNICEF 2017
Naša škola sa v piatok 08. 12. 2017 zapojila do Vianočnej zbierky UNICEF 2017. Touto zbierkou chceme pomôcť deťom, ktoré čelia chudobe, hladu a chorobám v krajinách, v ktorých zúria humanitárne a potravinové krízy - akými sú Ukrajina, Jemen a Južný Sudán. Ďakujeme dobrovoľníčkam z 3. ročníka za ich spoluprácu.


Dirigentský kurz Legato 2017
Žiačky IV.A a IV.C, ktoré majú voliteľný predmet Zborový spev, sa v piatok 08. 12. 2017 zúčastnili dirigentského kurzu Legato 2017. Usporiadateľom kurzu bolo Národné osvetové centrum v spolupráci s Inštitútom hudobného a výtvarného umenia v Prešove. Kurz sa uskutočnil na FF PU a lektormi boli Mgr. Eva Zacharová a Mgr. Tatiana Švajková, PhD, v zborových kruhoch dôverne známe.
Kurz bol určený pre dirigentov amatérskych speváckych zborov, bol vhodný pre dirigentov, ktorí sa chystajú založiť detský spevácky zbor, ako aj pre dirigentov, ktorí už dlhodobo vedú mládežnícky alebo cirkevný zbor a radi by sa zdokonalili vo svojej práci.
Naše žiačky si odniesli veľa informácií a užitočných praktických rád vďaka Mgr. Eve Zacharovej, ktorá v nich zanechala hlboký zážitok.Spevácka súťaž -
školské kolo
Dňa 06. 12. 2017 sa uskutočnilo školské kolo v speve populárnych piesní.


1. miesto – S. Slavkovská (III.A)
2. miesto – L. Matysová (II.A)
3. miesto – L. Lipovská (IV.A )


Cena poroty za vlastnú tvorbu
J. Romaňák (IV.C)

Cena publika
M. Daňková (I.A)

fotogalériaMikulášska kvapka krvi
Dňa 05. 12. 2017 sa naši žiaci zo štvrtých ročníkov zúčastnili akcie "Mikulášska kvapka krvi" a nebáli sa darovať to najcennejšie, čo majú - svoju krv. Darcom i prvodarcom ĎAKUJEME!

fotogaléria


Vystúpenie zboristiek
Dňa 01. 12. 2017 zboristky zo IV.A a IV.C obohatili program imatrikulácie na SOŠ dopravnej.


Červená stužka
Piatok 01. 12. 2017 sa na PaSA v Prešove niesol v duchu červenej farby a červených stužiek, ktoré zdobili oblečenia žiakov aj učiteľov. V tento deň prišli do školy všetci v červenom oblečení a ráno pri vstupe do budovy školy žiačky pripínali červené stužky na znak solidarity s ľuďmi trpiacimi týmto ochorením. Počas tretej vyučovacej hodiny sa uskutočnila prednáška v školskom rozhlase venovaná Svetovému dňu boja proti HIV / AIDS. Po nej žiaci a učitelia vytvorili v telocvični školy symbolickú živú červenú stužku.

fotogalériaNovember 2017


Olympiáda v nemeckom jazyku -
školské kolo
Dňa 23.11.2017 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku.

1. miesto - S. Poláková (IV.C)
2. miesto - B. Barčáková (III.C)
3. miesto - V. Karabinošová (IV.D)
4. miesto - B. Ducová (IV.C)

fotogalériaBest in English -
online testovanie

Žiaci našej školy sa už po tretíkrát zapojili do online testovania Best in English, ktoré sa konalo 30. 11. 2017.
Žiaci mali k dispozícii 60 minút na vypracovanie úloh. Pre štvrtákov to bola generálka na maturitnú skúšku, keďže úlohy boli totožné s maturitným testom. Všetci žiaci otestovali svoje vedomosti v počúvaní s porozumením, čítaní s porozumením a slovnej zásobe. Po uplynutí stanoveného času sa žiaci okamžite dozvedeli počet bodov, ktoré dosiahli. Pre náročnosť sa tohto testovania zúčastnilo 30 žiakov tretieho a štvrtého ročníka.

PhDr. B. KleinováSpevácka súťaž - školské kolo
Dňa 30. 11. 2017 sa uskutočnilo školské kolo v speve ľudových piesní.


1. miesto – L. Palgutová (III.C)
2. miesto – A. Sokoľáková (IV.B), B. Švarná (2.D1)
3. miesto – B. Michaliková (I.A )


Cena poroty - duo

K. Kokoruďová (III.B), M. Hricová (IV.A)Hviezdoslavov Kubín - školské kolo
Próza:
2. miesto - L. Töroková (I.B)
3. miesto - P. Facáková (I.A)

cena poroty - I. Vidová (IV.A)

Poézia:
1. miesto - L. Želonková (III.A)
1. miesto - L. Tkáčová (III.D)
2. miesto - P. Novotná (II.D)
3. miesto - V. Renčková (I.A)

cena poroty - S. Hovancová (II.A)

fotogalériaOlympiáda v anglickom jazyku - školské kolo
Ako každý rok, aj v tomto školskom roku sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Písomnej časti, ktorá sa konala dňa 21. 11. 2017, sa zúčastnilo 23 žiakov 1. až 4. ročníka.
Podmienky na postup do ústneho kola splnili žiačky
D. Hurajová (I.B), B. Čislikovská (IV. D), N. Bazyláková (IV. C) a A. Ryníková (I.B), ktorá sa ústnej časti nezúčastnila pre chorobu.
Tieto žiačky preukázali veľmi dobré vedomosti v oblasti gramatiky, lexiky, počúvania a čítania s porozumením, ako aj výborné kreatívne schopnosti pri práci s obrázkami na ústnej časti.
Prvé miesto a postup do obvodného kola Olympiády v anglickom jazyku si vybojovala B. Čislikovská, na druhom mieste sa umiestnila N. Bazyláková a tretie miesto patrí D. Hurajovej. Ich odmenou je nielen diplom, ale aj knižka, ktorá ich možno bude motivovať venovať sa angličtine aj v budúcnosti.
Tohto roku nás príjemne prekvapili hlavne žiačky prvého ročníka, ktoré svojimi vedomosťami prevýšili nielen druháčky a tretiačky, ale dokonca aj väčšinu štvrtáčok. Ich záujem o anglický jazyk nás teší a veríme, že ich úspech bude inšpiráciou pre ostatných.

fotogalériaImatrikulácia
Vo štvrtok 16. 11. 2017 sa uskutočnila imatrikulácia s názvom "S Pegečkou na cestách". Vďaka PaSA airlines (Profesionálnej a spoľahlivej aerolinke) sme "precestovali" zopár destinácií, ako Rusko (II.A), Čínu (II.C), Havajské ostrovy (II.D), USA (II.B) až sme "pristáli" na Slovensku. Počas "letu" nás navštívili bývalé žiačky - zaspievali skladbu Happy, lektorka Isabel ukázala svoje spevácke schopnosti spolu so speváčkami zo IV.A a IV.C a so SZ Gaudeamus sme si zaspievali najväčšie hity skupiny Elán. Prváci úspešne splnili zadané úlohy, víťazom sa stala trieda I.C. Srdečne blahoželáme a všetkým prvákom želáme úspešné štúdium.

fotogalériaSmelý zajko - súťažná prehliadka pedagogických škôl a akadémií
Dňa 15. 11. 2017 sa uskutočnil 3. ročník súťažnej prehliadky pedagogických škôl a akadémií v prednese poézie a prózy pre deti predškolského veku, v individuálnom
a v skupinovom dramatickom výstupe. Naša škola si v Leviciach aj tento rok vybojovala ocenenia, a to hneď tri.

A kategória
- prednes poézie a prózy pre deti predškolského veku
1. miesto - L. Tkáčová (III.D)

diplom

B kategória - individuálny dramatický výstup s rekvizitou, resp. s bábkou
3. miesto - E. Kováčová (II.C)

diplom

C kategória - skupinový dramatický výstup s rekvizitou, resp. s bábkou
2. miesto - L. Tkáčová (III.D), E. Kováčová (II.C), B. Baňasová (III.D), D. Buchalová (III.D), K. Szentiványiová (III.D), F. Šuťáková (III.B)

diplom
fotogalériaStolný tenis - obvodné kolo
Na ZŠ Sibírskej sa dňa 09. 11. 2017 uskutočnilo obvodné kolo v stolnom tenise žiačok stredných škôl. Naše dievčatá dosiahli vynikajúci úspech, keď sa dostali až do finále, no tam už na tú najvyššiu métu nedosiahli. Získali krásne 2 miesto. Našu školu reprezentovali P. Jakubčinová (I.C), D. Gregová (I.C) a P. Dlugošová (II.C).

fotogaléria


Exkurzia do ZŠ a MŠ s vyučovaním rusínskeho jazyka

Dňa 08. 11. 2017 sa žiačky 2. a 3. ročníka spolu s p. uč. Markovičovou a p. uč. Petričkom zúčastnili exkurzie na Základnej škole s materskou školou Michala Sopiru v Radvani nad Laborcom. Navštevujú ju prevažne Rusíni, keďže sekundárnym cieľom tejto školy je zachovať aj ich kultúru a všetko, čo súvisí s ich národnosťou.

čítať viac...
fotogaléria


Aerobik - školské kolo
Dňa 08. 11. 2017 sa v telocvični našej školy uskutočnilo školské kolo v aerobiku. Výsledky:
1. miesto -
N. Lamancová (IV.C)
2. miesto -
D. Labajová (IV.A)
3. miesto - Ľ. Jelinská (I.C)

fotogalériaMladá slovenská poviedka 2017
Žilinský samosprávny kraj a Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne udelil dňa 07. 11. 2017 čestné uznanie L. Želonkovej (III.A) v celoštátnej súťaži mladých autorov.Informatický bobor

Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do on-line informatickej súťaže iBobor. Súťaž prebiehala v dňoch 06. - 07. 11. 2017. Úspešnými riešiteľmi sa v katogórii Junior stala N. Bernátová (I.C) a v kategórii Senior V. Giňovská (III.A) a L. Kačmárová (III.A).


Október 2017

Súťaž moderátorov - krajské kolo
Dňa 27. 10. 2017 sa v priestoroch DJZ – útvaru osvetovej činnosti v Prešove – Nová budova Divadla J. Záborského konala
krajská súťaž moderátorov, na ktorej Lenka Želonková (III.A) získala 3. miesto.

diplomTriedny aktív - vystúpenie pre rodičov
V piatok 20. 10. 2017 vystúpil
spevácky zbor Gaudeamus pre rodičov, ktorí prišli na triedne aktívy. Speváčkam a spevákom sa podarilo vytvoriť nezabudnuteľnú atmosféru a prejaviť radosť zo zborového spievania.


Regionálna súťaž mladých moderátorov
Dňa 20. 10. 2017 sa v priestoroch DJZ – útvaru osvetovej činnosti v Prešove – Nová budova Divadla J. Záborského konala
regionálna súťaž mladých moderátorov, na ktorej Lenka Želonková (III.A) získala 1. miesto.

diplomExkurzia do Uherského Brodu
Dňa 19. 10. 2017 sa naši žiaci zúčastnili exkurzie do Uherského Brodu - Po stopách Jána Amosa Komenského. Navštívili Múzeum Jána Amosa Komenského, kde sa bližšie zoznámili s jeho životom a dielom.

čítať viac...Svetový deň výživy
V pondelok 16. októbra sme si pripomenuli Svetový deň zdravej výživy. Prečo? Pretože, výživa je významný faktor životného štýlu, ktorý ovplyvňuje zdravie. Aj u nás v škole sa každoročne venujeme tejto téme na rôznych vyučovacích hodinách. Aj v tomto školskom roku sme sa rozhodli usporiadať pre žiakov aj učiteľov našej školy malú ochutnávku čerstvej zeleniny a ovocia. Touto akciou sme chceli poukázať na možnosti zdravej stravy, ktorá môže vyzerať veľmi lákavo a chutne.

fotogalériaNoc v knižnici
Dňa 12. 10. 2017 sa na našej škole prvýkrát uskutočnila
Noc v knižnici. Účastníčky (39 žiačok PaSA) mali možnosť prehĺbiť svoj vzťah k slovesnému i divadelnému umeniu.

čítať viac...
fotogaléria


Deň otvorených dverí ZPS Harmónia na Cemjate
Za účasti poslancov mesta Prešov, hostí a primátorky Ing. A. Turčanovej dňa 12. 10. 2017 vystúpilo zoskupenie Lingua et Musica v rámci Dňa otvorených dverí ZPS Harmónia na Cemjate.


Exkrzia do Sarospataku
Už tradične sa v septembri (27.) a v októbri (10.) vybralo niekoľko žiakov z maturitného ročníka spoznávať život najznámejšieho učiteľa v dejinách pedagogiky - J. A. Komenského. Navštívili múzeum a knižnicu, kde sa bližšie zoznámili s jeho životom a pôsobením v tomto mestečku.

čítať viac...Cezpoľný beh
Krajské športové centrum v Prešove dňa 06. 10. 2017 udelilo našej škole diplom za
3. miesto v okresnej súťaži "Cezpoľný beh žiačok SŠ".


Deň otvorených dverí PSK
Dňa 05. 10. 2017 sa SZ Gaudeamus už tradične zúčastnil Dňa otvorených dverí Prešovského samosprávneho kraja. Počas celého dňa svojím vystúpením a spevom zabával prítomných.


Deň otvorených dverí ZPS Náruč v Prešove
Dňa 04. 10. 2017 sa SZ Gaudeamus zúčastnil Dňa otvorených dverí v Zariadení pre seniorov Náruč v Prešove.September 2017

KOŽaZ (3. ročník)
Dňa 11. 09. - 13. 09. 2017 sa v Športovo-relaxačnom stredisku Porač PARK v Poráčskej doline uskutočnil KOŽaZ pre žiakov 3. ročníka. Cieľom kurzu bolo rozšíriť a overiť vedomosti, zručnosti a návyky z učiva ochrany života a zdravia a preveriť fyzickú zdatnosť žiakov.

fotogalériaHlavná stránka | Kontakty | O škole | Aktuality | Dokumenty | Voľné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo | 7661 M sociálno-výchovný pracovník | 7518 Q špeciálna pedagogika | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Zoznam učiteľov | Zoznam žiakov | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Krúžky | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Program ALF | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu