Pedagogická a sociálna akadémia Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


7518 Q špeciálna pedagogika

u


Externé špecializačné štúdium


1. ročník pomaturitného špecializačného štúdia - Zoznam žiakov (pdf)


Riaditežstvo školy oznamuje, že v školskom roku 2016/2017, na základe súhlasu Odboru školstva Úradu Prešovského samosprávneho kraja, otvára jednu triedu 1. ročníka dvojročného pomaturitného špecializačného štúdia v študijnom odbore 7518 Q špeciálna pedagogika s počtom žiakov 25.
  • Podmienky štúdia


Podmienkou prijatia na štúdium špeciálnej pedagogiky je ukončenie jedného z nasledujúcich študijných odborov:
7640 6 učitežstvo pre materské školy
7641 6 vychovávatežstvo
7644 6 pedagogická škola
7646 6 vychovávatežsko-opatrovatežská činnos
7649 6 učitežstvo pre materské školy a vychovávatežstvo
7661 6 sociálno-výchovný pracovník

Je možné prija aj majstrov odbornej výchovy s ukončeným pedagogickým vzdelaním (doplnkové pedagogické štúdium alebo kvalifikačné vzdelávanie
na MPC).  • Organizácia štúdia


Štúdium v tomto odbore bude organizované externou formou ako diažkové vzdelávanie. Konzultácie budú prebieha v piatok (prípadne v sobotu) podža rozvrhu vypracovanom po dohode s uchádzačmi. Konzultácie v tieto dni budú v rozsahu 7 – 8 vyučovacích hodín.


  • Spôsob ukončenia


Diažkové štúdium bude ukončené absolventskou skúškou, pričom absolvent získa titul DiS (diplomovaný špecialista).
Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Aktuality | Dokumenty | Vožné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učitežstvo pre materské školy a vychovávatežstvo | 7661 M sociálno-výchovný pracovník | 7518 Q špeciálna pedagogika | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Zoznam učitežov | Zoznam žiakov | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Krúžky | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Program ALF | Mapa stránky


Zpä na obsah | Zpä na hlavné menu