Pedagogická a sociálna akadémia Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:Podmienky, kritériá a pokyny k overeniu špeciálnych schopností, zručností alebo nadania pre školský rok 2018/2019 - odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

čítať viac...

Aktuality

ostatná aktualizácia: 15. 02. 2018


V utorok 30. 01. 2018 sa uskutočnil medziročníkový volejbalový turnaj.

čítať viac...


Naše volejbalistky obsadili
2. miesto v skupine D okresného kola.

čítať viac...


Rada mládeže Prešovského kraja sa spolupodieľa na prieskume týkajúceho sa využívania vzdelávacích poukazov žiakmi na ZŠ a SŠ. Tento prieskum sa koná v rámci projektu "Vzdelávacie poukazy očami používateľov". Zapojte sa...

dotazník pre žiakov
dotazník pre rodičovDňa 16. 01. 2018 sa žiačky 3. a 4. ročníka zúčastnili
exkurzie v Štatnej vedeckej knižnici v Prešove na oddelení Dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry.

čítať viac...


Naša škola dostala ďakovný list za zapojenie sa do celoslovenskej zbierky "
Vianoce s úsmevom 2017".

ďakovný list


MŠVVaŠ SR, OÚ odbor školstva v Žiline, Kancelária WHO SK a Gymnázium sv. Františka v Žiline udelili našej škole
diplom za účasť v jedenástom ročníku kampane Červené stužky.

diplom


Žiačky IV.A a IV.C, ktoré majú voliteľný predmet Zborový spev, sa v piatok 08. 12. 2017 zúčastnili dirigentského kurzu Legato 2017.

čítať viac...


Týždeň ľudských práv od 04. 12. - 08. 12. 2017
Každý deň sa bude niesť v inej farbe rasy a týždeň zakončíme zbierkou Unicef.
Utorok 05. 12. 2017 - žltý deň
Streda 06. 12. 2017 - červený deň
Štvrtok 07. 12. 2017 - hnedý deň

čítať viac...
Riaditeľstvo PaSA v Prešove oznamuje, že 1. ročník pomaturitného špecializačného štúdia v študijnom odbore 7518 Q špeciálna pedagogika v školskom roku 2017/2018 neotvárame.

Pokochajte sa na kráse nášho regiónu z vtáčej perspektívy prostredníctvom online listovača knihy "Prešov z neba".
Riaditeľstvo PaSA oznamuje, že škola overuje známky v prihláške len tým žiakom štvrtého ročníka, ktorí končia štúdium v aktuálnom školskom roku.

Rektor Prešovskej univerzity v Prešove prof. RNDr. René Matlovič, PhD. udelil dňa 17.06.2013 Pedagogickej a sociálnej akadémii v Prešove štatút Cvičná škola Prešovskej univerzity v Prešove.

štatút

Zapojte sa...


  • Mladí ľudia vo veku 14 až 24 rokov, ktorí sa chcú dozvedieť o sebe viac a naplno rozvinúť svoj potenciál, majú možnosť sa zapojiť do Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu. Viac informácií o programe nájdete na stránke Národnej kancelárie www.dofe.sk


Sme ideálnym začiatkom...

... pre vysokoškolské štúdium:


  • odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo má priamu nadväznosť na odbor iteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, odbor predškolská pedagogika a na všetky aprobácie s predmetmi esteticko-výchovného a humanitného zamerania


  • odbor sociálno-výchovný pracovník má priamu nadväznosť v identickom odbore a možnosť nadviazania na rôzne aprobácie humanitného zamerania


Kontakt


Adresa: Pedagogická a sociálna akadémia
Kmeťovo stromoradie 5
080 01 Prešov

Telefón: +421 51 77 11 294, +421 51 74 81 186
Fax: +421 51 77 11 293

Web: www.pasapo.sk
E-mail: skola (at) pasapo (bodka) sk
riaditel (at) pasa-po (bodka) vucpo (bodka) sk

Webadmin: poracova (at) pasapo (bodka) sk

Počet prístupov na stránku:

Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Aktuality | Dokumenty | Voľné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo | 7661 M sociálno-výchovný pracovník | 7518 Q špeciálna pedagogika | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Zoznam učiteľov | Zoznam žiakov | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Krúžky | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Program ALF | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu