Stredná odborná škola pedagogická Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Január 2012

Zmluvy, faktúry > Faktúry > Rok 2012


Späť


Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

z

Číslo
faktúry

Dodávateľ
(názov, meno, adresa)

Popis plnenia faktúry

Náklady na
celkové plnenie
vrátane DPH

Dátum

1/12

Slovak Telekom, a.s.
Karadžičová 10, Bratislava

Faktúra za služby mobilnej siete

42,92

02.01.2012

2/12

SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

1 441,00 €

03.01.2012

3/12

SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

34,00 €

05.01.2012

4/12

Asseco Solutions, a.s. Bárdošova2, Bratislava

Faktúra za servisné práce za obdobie od 01.01.2012 do 31.03.2012

387,14 €

05.01.2012

ZF 1/12

Agentúra regionálneho rozvoja PSK
Prostějovská 117/a, Prešov

Preddavková faktúra za poskytovanie služieb za celý kalendárny rok 2012

395,00

09.01.2012

5/12

Slovak Telekom, a.s.
Karadžičová 10, Bratislava

Faktúra za služby pevnej siete

43,04 €

11.01.2012

6/12

Slovak Telekom, a.s.
Karadžičová 10, Bratislava

Faktúra za služby pevnej siete

131,45 €

11.01.2012

7/12

BORECKÝ-BORAFEST
Pod Vinicami 7, Prešov

Faktúra za DDD práce

40,00 €

12.01.2012

ZF 2/12

DIGITAL VISIONS spol. s.r.o. Kladnianska 60, Bratislava

Proforma faktúra za GIGA predplatné za obdobie 01.03.2012 - 28.02.2013

14,90 €

12.01.2012

8/12

NÚ CŽV, Regionálne vzdelávacie centrum
Zádielska 1, Košice

Faktúra za poplatok na aktualizačný odborný seminár

40,00 €

16.01.2012

9/12

VSE, a.s.
Mlynská 31, Košice

Faktúra za elektrinu

658,90 €

17.01.2012

10/12

Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
Martina Rázusa 23A, Žilina 1

Faktúra za predplatné za rok 2011

21,19 €

17.01.2012

11/12

ARS, s.r.o.
Štefánikova 1806/44, Mojmírovce

Faktúra za poplatok za účasť na odbornom seminári

33,00 €

19.01.2012

12/12

Versity, a.s.
Einsteinova 24, Bratislava

Faktúra za novú verziu MAGMA HCM - 1. štvrťrok 2012

25,49 €

23.01.2012

13/12

Agentúra regionálneho rozvoja PSK
Prostějovská 117/a, Prešov

Faktúra za poskytovanie služieb za celý kalendárny rok 2012

0,00 €

23.01.2012

14/12

Slovak Telekom, a.s.
Karadžičová 10, Bratislava

Faktúra za služby mobilnej siete

25,49 €

23.01.2012

15/12

Asseco Solutions, a.s. Bárdošova2, Bratislava

Faktúra RAP za rok 2012

964,51 €

27.01.2012

16/12

SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

1 441,00 €

30.01.2012

17/12

SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

34,00 €

30.01.2012

18/12

Slovak Telekom, a.s.
Karadžičová 10, Bratislava

Faktúra za služby mobilnej siete

42,92 €

31.01.2012

19/12

VSE, a.s.
Mlynská 31, Košice

Faktúra za elektrinu

1 535,00 €

31.01.2012

ZF 3/12

JurisDat - M. Medlen
Redakcia Škola - MEL
Ondavská 8, Bratislava

Zálohová faktúra - predplatné časopisu ŠKOLA 2012

20,00 €

31.01.2012

Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Aktuality | Dokumenty | Zásady ochrany osobných údajov | Voľné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo | 7661 M sociálno-výchovný pracovník | 7518 Q špeciálna pedagogika | 7691 N majster odbornej výchovy | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Záujmové krúžky | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Program ALF | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu