Stredná odborná škola pedagogická Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Január 2011

Zmluvy, faktúry > Faktúry > Rok 2011


SpäZverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podža zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

z

Dodávatež

Názov faktúry

Náklady na celkové plnenie vrátane DPH

Dátum

SPP a.s.
Bratislava

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

13,00 €

07.01.2011

SPP a.s.
Bratislava

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

1 441,00 €

07.01.2011

Slovak Telecom a.s. Bratislava

Faktúra za 01.12.2010 - 31.12.2010

51,54 €

13.01.2011

Slovak Telecom a.s. Bratislava

Faktúra za 01.12.2010 - 31.12.2010

130,35 €

13.01.2011

VSE
Košice

Faktúra za elektrinu 01.12.2010 - 31.12.2010

595,29 €

13.01.2011

Poradca podnikateža s.r.o. Žilina

Faktúra - vyúčtovanie predplatného za rok 2010

1,23 €

13.01.2011

MIRAD
Prešov

Faktúra za radiátor s príslušenstvom

262,84 €

14.01.2011

ŠEVT a.s.
Banská Bystrica

Faktúra za tlačivá

86,70 €

18.01.2011

Slovak Telecom a.s. Bratislava

Faktúra za 15.12.2010 - 14.01.2011

30,50 €

21.01.2011

DIGITAL VISIONS s.r.o.Bratislava

Proformafaktúra Infovek - GIGA predplatné

19,00 €

25.01.2011

Asseco solutions a.s. Bratislava

Faktúra za servisné práce v zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP

387,14 €

26.01.2011

Agentúra regionálneho rozvoja PSK Prešov

Preddavková faktúra na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 07/06-is/š zo dňa 15.01.2007

395,00 €

27.01.2011

ŠEVT a.s.
Banská Bystrica

Proformafaktúra za tlačvá na efektívnu komunikáciu so žiakmi a rodičmi

26,35 €

27.01.2011

Slovak Telecom a.s. Bratislava

Faktúra za 22.12.2010 - 21.01.2011

35,76 €

27.01.2011

Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Aktuality | Dokumenty | Zásady ochrany osobných údajov | Vožné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učitežstvo pre materské školy a vychovávatežstvo | 7661 M sociálno-výchovný pracovník | 7518 Q špeciálna pedagogika | 7691 N majster odbornej výchovy | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Záujmové krúžky | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Program ALF | Mapa stránky


Zpä na obsah | Zpä na hlavné menu