Stredná odborná škola pedagogická Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Školský rok 2018/2019

Aktuality

09/2018

10/2018

11/2018

             
                   
   

16. 11. 2018

Imatrikulácia

19. 11. 2018

Zhodnotenie prospechu, dochádzky a správania za prvý štvrrok

28. 11. 2018

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

   
 

Školské kolo speváckej súaže

 

Školské kolo aerobik

 

Informatická súaž IBOBOR

 

Rozhlasové pásmo - 100 rokov od ukončenia 1. svetovej vojny

 

Medziročníkový turnaj basketbal

 

Exkurzia - ZŠ s MŠ s vyučovacím jazykom rusínskym v Radvani nad Laborcom

 

Testovanie žiakov z ANJ - Best in English

 

Testovanie žiakov z NEJ - Die besten in Deutsch

 

Zhotovenie nástenky k 100. výročiu vzniku ČSR z oblasti telesnej kultúry

   
   
   
   
   
   

Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Aktuality | Dokumenty | Ochrana osobných údajov | Vožné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učitežstvo pre materské školy a vychovávatežstvo | 7661 M sociálno-výchovný pracovník | 7518 Q špeciálna pedagogika | 7691 N majster odbornej výchovy | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Záujmové krúžky | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Program ALF | Mapa stránky


Zpä na obsah | Zpä na hlavné menu