Stredná odborná škola pedagogická Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


12/2017

Aktuality

   

11. 12. 2017

Zasadnutie Rady školy

   

14. 12. 2017

Vianočné posedenie s bývalými zamestnancami školy

   

22. 12. 2017

Vianočný koncert, burza

23. 12. 2017 - 05. 01. 2018

Vianočné prázdniny

   

08. 01. 2017

Začiatok vyučovania

   
 

Mikulášske a vianočné verejné vystúpenie pre deti MŠ, ŠKD, CVČ, DD, FNsP, Domovy sociálnych služieb a i.

 

Mikulášska kvapka krvi

 

Červené stužky - preventívne aktivity proti AIDS

 

Rozhlasové pásmo - Svetový deň prevencie AIDS

 

Triedne kolá SOČ

 

Školské kolá cudzích jazykov

   
   
   

Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Aktuality | Dokumenty | Ochrana osobných údajov | Vožné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učitežstvo pre materské školy a vychovávatežstvo | 7661 M sociálno-výchovný pracovník | 7518 Q špeciálna pedagogika | 7691 N majster odbornej výchovy | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Záujmové krúžky | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Program ALF | Mapa stránky


Zpä na obsah | Zpä na hlavné menu