Stredná odborná škola pedagogická Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


11/2017

Aktuality

   
   

30. 10. - 01. 11. 2017

Jesenné prázdniny

02. 11. 2017

Začiatok vyučovania

   

16. 11. 2017

Imatrikulácia

   

20. 11. 2017

Zhodnotenie prospechu, dochádzky a správania za prvý štvrrok

   

23. 11. 2017

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

   
 

Školské kolo speváckej súaže

 

Školské kolo aerobik

 

Informatická súaž IBOBOR

 

Rozhlasové pásmo - Nežná revolúcia

 

Medziročníkový turnaj basketbal

 

Sústredenie SZ Gaudeamus

 

Exkurzia do MŠ v Čabinách

 

Testovanie žiakov z ANJ - Best in English

 

Testovanie žiakov z NEJ - Die besten in Deutsch

 

Zapojenie sa do projektu Tatranskí rytieri

   
   

Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Aktuality | Dokumenty | Ochrana osobných údajov | Vožné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učitežstvo pre materské školy a vychovávatežstvo | 7661 M sociálno-výchovný pracovník | 7518 Q špeciálna pedagogika | 7691 N majster odbornej výchovy | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Záujmové krúžky | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Program ALF | Mapa stránky


Zpä na obsah | Zpä na hlavné menu