Stredná odborná škola pedagogická Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


10/2018

Aktuality

   

01. - 05. 10. 2018

Kurz pohybových aktivít v prírode - letné športy (Plavecký kurz - 1. ročník)

   

09. 10. 2018

Zasadnutie Rady školy pri SOŠPg

   

12. 10. 2018

TA rodičovského združenia

 

Zasadnutie Rady rodičovského združenia

   

12. 10. - 13. 10. 2018

Medzinárodná súaž speváckych zborov "Voce magna" v Žiline

   

18. 10. 2018

Noc v knižnici

   

30. 10. 2018

Štátny sviatok - 100. výročie prijatia Deklarácie slovenského národa

   

31. 10. - 02. 11. 2018

Jesené prázdniny

   
 

Exkurzia do Uherského Brodu

 

Príprava imatrikulácie

 

Školské kolo - stolný tenis

 

Školské kolo - silná ruka

 

Účas na cezpožnom behu stredných škôl

 

Celoslovenská zbierka v rámci kampane Dni nezábudiek

 

Exkurzia do planetária - 1. ročník

 

Vystúpenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

 

Zapojenie školy do separácie - plasty, papier

 

Zapojenie školy do súaže SABI

 

Svetový deň výživy - rozhlasové pásmo a ochutnávka

 

100. výročie vzniku ČSR - rozhlasové pásmo, výstava žiackych prác

 

Tematické nástenky k 100. výročiu vzniku ČSR v jednotlivých triedach

   
   
   

Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Aktuality | Dokumenty | Zásady ochrany osobných údajov | Vožné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učitežstvo pre materské školy a vychovávatežstvo | 7661 M sociálno-výchovný pracovník | 7518 Q špeciálna pedagogika | 7691 N majster odbornej výchovy | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Záujmové krúžky | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Program ALF | Mapa stránky


Zpä na obsah | Zpä na hlavné menu