Stredná odborná škola pedagogická Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


10/2017

Aktuality

   

10. 10. 2017

Exkurzia do Sarospataku - 4. ročník

12. 10. 2017

Noc v knižnici

20. 10. 2017

TA rodičovského združenia

 

Zasadnutie Rady rodičovského združenia

   

30. 10. - 01. 11. 2017

Jesenné prázdniny

02. 11. 2017

Začiatok vyučovania

   
 

Zasadnutie Rady školy

 

Exkurzia do do Uherského Brodu - výber žiakov 4. ročníka

 

Vystúpenia pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

 

Stolný tenis - školské kolo

 

Silná ruka - školské kolo

 

Účas na cezpožnom behu stredných škôl

 

Celoslovenská zbierka v rámci kampane Dni nezábudiek 2017

 

Exkurzia do planetária - 1. ročník

 

Zapojenie školy do separácie - plasty, papier

 

Zapojenie školy do súaže SABI

 

Svetový deň výživy - rozhlasové pásmo a ochutnávka

Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Aktuality | Dokumenty | Ochrana osobných údajov | Vožné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učitežstvo pre materské školy a vychovávatežstvo | 7661 M sociálno-výchovný pracovník | 7518 Q špeciálna pedagogika | 7691 N majster odbornej výchovy | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Záujmové krúžky | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Program ALF | Mapa stránky


Zpä na obsah | Zpä na hlavné menu