Stredná odborná škola pedagogická Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


09/2017

Aktuality

   

04. 09. 2017

Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018

   

05. - 06. 09. 2017

Triednické hodiny

   

07. 09. 2017

Vyučovanie podža rozvrhu

   

11. - 13. 09. 2017

KOŽAZ - 3. ročník

   

18. 09. 2017

Účelové cvičenie - 1. ročník

19. 09. 2017

Účelové cvičenie - 2. ročník

   

25. - 29. 09. 2017

Kurz pohybových aktivít v prírode - letné športy (Plavecký kurz) - 1. ročník

   
   
 

Zbierka Biela pastelka

 

Európsky deň jazykov

 

Exkurzia do Sarospataku - 4. ročník

 

Zber gaštanov

   
   

Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Aktuality | Dokumenty | Ochrana osobných údajov | Vožné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učitežstvo pre materské školy a vychovávatežstvo | 7661 M sociálno-výchovný pracovník | 7518 Q špeciálna pedagogika | 7691 N majster odbornej výchovy | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Záujmové krúžky | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Program ALF | Mapa stránky


Zpä na obsah | Zpä na hlavné menu