Pedagogická a sociálna akadémia Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Oznam


Zamestnancom, rodičom a priateľom školy prajeme príjemné prežitie letnej dovolenky
a všetkým žiakom veľa slnka, vody, oddychu a zábavy počas letných prázdnin!
Tešíme sa na Vás v školskom roku 2018/2019!

Oznam


Riaditeľstvo Pedagogickej a sociálnej akadémie v Prešove oznamuje, že v školskom roku 2018/2019 začína experimentálne overovať


študijný odbor 76xx N majster odbornej výchovy.

Ide o pedagogické štúdium pre majstrov odbornej výchovy (štúdium na získanie pedagogickej a špeciálno-pedagogickej spôsobilosti).

termín podania prihlášky: 1. termín -
do 31. mája 2018, 2. termín - do 31. júla 2018

čítať viac...

Aktuality

ostatná aktualizácia: 19. 07. 2018


Stratil si alebo poškodil čipový preukaz ISIC/EURO26? Môžeš si sám/-a objednať duplikát, ktorý ti príde na domácu adresu.

čítať viac...


Pokyny pre novoprijatých žiakov (pdf)

V školskom roku 2017/2018 pôsobila na našej škole asistentka anglického jazyka z USA.

čítať viac...


Východní svätí pre súčasnosť 2017/2018
– vyhodnotenie súťaže výtvarných prác – krajské a celoslovenské kolo

čítať viac...


Od 01. 06. 2018 si môžeš obnoviť platnosť ISIC/EURO 26 objednaním známky cez školu.

čítať viac...


Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku (SSPI) organizuje
druhý ročník projektu „Letná škola: Mladí proti extrémizmu a radikalizmu“, ktorú SSPI organizuje v dňoch 22. – 24. 06. 2018 v priestoroch Hotela Grand Matej v Banskej Štiavnici. Ak ťa zaujíma, ako sa dá bojovať za ochranu ľudských práv a proti nenávisti, pripoj sa...

plagát, program, prihláška
čítať viac...


Spevácky zbor
Gaudeamus si opäť vyspieval zlaté pásmo. Blahoželáme!

čítať viac...


V piatok 27. 04. 2018 sa v prešovskom PKO uskutočnilo krajské kolo speváckej súťaže
Slávici z lavice, ktoré každoročne organizuje ABC - Centrum voľného času v Prešove. V kategórii stredných škôl sme obsadili 1. miesto.

čítať viac...

Pokochajte sa na kráse nášho regiónu z vtáčej perspektívy prostredníctvom online listovača knihy "Prešov z neba".
Riaditeľstvo PaSA oznamuje, že škola overuje známky v prihláške len tým žiakom štvrtého ročníka, ktorí končia štúdium v aktuálnom školskom roku.

Rektor Prešovskej univerzity v Prešove prof. RNDr. René Matlovič, PhD. udelil dňa 17. 06. 2013 Pedagogickej a sociálnej akadémii v Prešove štatút Cvičná škola Prešovskej univerzity v Prešove.

štatút

Zapojte sa...


  • Mladí ľudia vo veku 14 až 24 rokov, ktorí sa chcú dozvedieť o sebe viac a naplno rozvinúť svoj potenciál, majú možnosť sa zapojiť do Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu. Viac informácií o programe nájdete na stránke Národnej kancelárie www.dofe.sk


Sme ideálnym začiatkom...

... pre vysokoškolské štúdium:


  • odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo má priamu nadväznosť na odbor iteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, odbor predškolská pedagogika a na všetky aprobácie s predmetmi esteticko-výchovného a humanitného zamerania


  • odbor sociálno-výchovný pracovník má priamu nadväznosť v identickom odbore a možnosť nadviazania na rôzne aprobácie humanitného zamerania


Kontakt


Adresa: Pedagogická a sociálna akadémia
Kmeťovo stromoradie 5
080 01 Prešov

Telefón: +421 51 77 11 294, +421 51 74 81 186
Fax: +421 51 77 11 293

Web: www.pasapo.sk
E-mail: skola (at) pasapo (bodka) sk
riaditel (at) pasa-po (bodka) vucpo (bodka) sk

Zodpovedná osoba:

zodpovednaosoba (at) pasapo (bodka) sk

Webadmin: poracova (at) pasapo (bodka) sk

Počet prístupov na stránku:

Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Aktuality | Dokumenty | Zásady ochrany osobných údajov | Voľné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo | 7661 M sociálno-výchovný pracovník | 7518 Q špeciálna pedagogika | 76xx N majster odbornej výchovy | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Krúžky | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Program ALF | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu