Pedagogická a sociálna akadémia Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:Harmonogram skúšok pre overovanie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania

Podmienky, kritériá a pokyny k overeniu špeciálnych schopností, zručností alebo nadania pre školský rok 2018/2019 - odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

čítať viac...


Riaditeľka Pedagogickej a sociálnej akadémie v Prešove oznamuje, že v súlade s § 150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje na deň
26. 03. – 28. 03. 2018 riaditeľské voľno pre žiakov PaSA z organizačných dôvodov.

PhDr. Oľga Vavreková
riaditeľka školy
...

Aktuality

ostatná aktualizácia: 23. 03. 2018


Spevácky zbor Gaudeamus získal zlaté pásmo a postup na celoslovenskú súťaž.

čítať viac...


Štúrov pamätník - výsledky...


Naše basketbalistky získali
1. miesto na okresnom kole a zároveň postup na krajské kolo.

čítať viac...


Aj v tomto školskom roku sa žiačky prvého a druhého ročníka navštevujúce gréckokatolícku náboženskú výchovu zapojili do výchovného katechetického projektu
„Východní svätí pre súčasnosť“.

čítať viac...


Dňa 22. 02. 2018 sa v Centre voľného času v Prešove uskutočnilo okresné kolo v speve populárnych piesní -
Slávici z lavice.

čítať viac...


V utorok 30. 01. 2018 sa uskutočnil
medziročníkový volejbalový turnaj.

čítať viac...


Naše volejbalistky obsadili
2. miesto v skupine D okresného kola.

čítať viac...Dňa 16. 01. 2018 sa žiačky 3. a 4. ročníka zúčastnili
exkurzie v Štatnej vedeckej knižnici v Prešove na oddelení Dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry.

čítať viac...

Pokochajte sa na kráse nášho regiónu z vtáčej perspektívy prostredníctvom online listovača knihy "Prešov z neba".
Riaditeľstvo PaSA oznamuje, že škola overuje známky v prihláške len tým žiakom štvrtého ročníka, ktorí končia štúdium v aktuálnom školskom roku.

Rektor Prešovskej univerzity v Prešove prof. RNDr. René Matlovič, PhD. udelil dňa 17. 06. 2013 Pedagogickej a sociálnej akadémii v Prešove štatút Cvičná škola Prešovskej univerzity v Prešove.

štatút

Zapojte sa...


  • Mladí ľudia vo veku 14 až 24 rokov, ktorí sa chcú dozvedieť o sebe viac a naplno rozvinúť svoj potenciál, majú možnosť sa zapojiť do Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu. Viac informácií o programe nájdete na stránke Národnej kancelárie www.dofe.sk


Sme ideálnym začiatkom...

... pre vysokoškolské štúdium:


  • odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo má priamu nadväznosť na odbor iteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, odbor predškolská pedagogika a na všetky aprobácie s predmetmi esteticko-výchovného a humanitného zamerania


  • odbor sociálno-výchovný pracovník má priamu nadväznosť v identickom odbore a možnosť nadviazania na rôzne aprobácie humanitného zamerania


Kontakt


Adresa: Pedagogická a sociálna akadémia
Kmeťovo stromoradie 5
080 01 Prešov

Telefón: +421 51 77 11 294, +421 51 74 81 186
Fax: +421 51 77 11 293

Web: www.pasapo.sk
E-mail: skola (at) pasapo (bodka) sk
riaditel (at) pasa-po (bodka) vucpo (bodka) sk

Webadmin: poracova (at) pasapo (bodka) sk

Počet prístupov na stránku:

Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Aktuality | Dokumenty | Voľné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo | 7661 M sociálno-výchovný pracovník | 7518 Q špeciálna pedagogika | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Krúžky | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Program ALF | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu